2 februari 2022

Schouwburg Ogterop pilotproject circulair bouwen


2022-02-02 10:48:00

De gemeente Meppel wil circulair bouwen bij de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop en gaat daar extra geld voor reserveren. Met de vernieuwbouw wordt ingezet op het versterken en toekomstbestendig maken van het cultureel aanbod in Meppel en de regio. Maar ook met het werk zelf is de duurzame ambitie duidelijk: de aanpak van Ogterop moet een pilotproject op het gebied van circulair bouwen worden.

De gemeenteraad heeft in juni 2021 geld beschikbaar gesteld voor uitwerking van de plannen voor de vernieuwbouw van Ogterop. Eén van de doelen is om circulair te bouwen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden. Nieuwe materialen worden zo gekozen dat ze hernieuwbaar zijn en ook in de toekomst opnieuw worden gebruikt of tot nieuwe grondstoffen kunnen worden omgevormd. “We willen hier als gemeente echt stappen in zetten. Dat doen we door te investeren in een circulaire economie en circulair te bouwen. Dit project biedt een mooie kans om daarin het voorbeeld te geven. Ik ben blij dat de gemeenteraad ons ook de ruimte heeft gegeven om die kans verder te onderzoeken”, verklaart wethouder Henk ten Hulscher. Naar verwachting kan de raad eind 2022 een besluit nemen over een uitgewerkt voorstel voor de vernieuwbouw van Ogterop.

Meerdere partners 
Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie uit Meppel doet mee met hun specifieke expertise. Daarnaast wordt gezocht naar andere potentiële partners die met kennis en/of financiële middelen kunnen en willen bijdragen aan deze ambitie.

Materiaalpaspoort
Om zo circulair mogelijk te kunnen bouwen, wordt nu het huidige gebouw helemaal in kaart gebracht: welke materialen zijn aanwezig en hoe kunnen ze worden hergebruikt? Dit wordt vertaald in een zogenaamd materiaalpaspoort, dat inzicht geeft in wat we hebben. Zo kun je goed bepalen wat een volgende hoogwaardige bestemming kan krijgen en hoe. “De vernieuwbouw van onze schouwburg kan hét voorbeeld van duurzaam en circulair bouwen worden”, denkt schouwburgdirecteur Natalie Straatman. “Neem het hart van de schouwburg, de prachtige oude zaal de ‘Bonbonnière’, die natuurlijk behouden blijft”, stelt Natalie Straatman.

Architectenselectie
Wie gaat het ontwerp voor de vernieuwde schouwburg maken? De selectie van een geschikte architect is gestart. Deze procedure kent twee stappen. In de eerste ronde worden zoveel mogelijk geschikte kandidaten verzameld. De vijf meest geschikte architecten gaan eind maart door naar de tweede ronde. Zij presenteren een globaal plan van aanpak en worden beoordeeld op hun visie op het project en op hun aanpak, team en honorarium. Ook circulariteit speelt daarbij een belangrijke rol. In september is de winnaar bekend en gaat het ontwerptraject van start.