9 mei 2023

Informatieboek voor bijeenkomst raad


2023-05-09 10:48:00

Op woensdag 17 mei vindt de informatieve bijeenkomst 'De Ronde' plaats van de raad bij gemeente Meppel. Hierbij staat onder andere het onderwerp vernieuwbouw Ogterop op de agenda.

Hiervoor is een informatieboek aangeboden en opgenomen aan de raad. Dit informatieboek is hier te vinden.

Het onderwerp vernieuwbouw Ogterop komt om 21.00 uur aan bod tijdens de vergadering. De gehele agenda voor de Ronde is hier te vinden.